top of page

Oturum Başkanları: Sinan Demircioğlu - Utku Iltar

KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HÜCRE HATTI MODELİNDE NÜKLEER RNA BAĞLAYICI PROTEİN NONO'NUN ARAŞTIRILMASI

Zeynep Mutlu

 

KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HÜCRELERİNDE EPİGALLOCATECHİN-3-GALLATE TEDAVİSİNİN EPİGENETİK MODİFİKASYONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Maryam Sabour Takanlou

 

HEMATOLOJİ KLİNİĞİNDE PİPERASİLİN-TAZOBAKTAM İLİŞKİLİ HEPATOTOKSİSİTE

Nevin Alayvaz Aslan

bottom of page