top of page

Oturum Başkanları: Başak Ünver Koluman - Yusuf Ulusoy

NİEMAN PİCK TİP B TANILI ERİŞKİN HASTADA REKOMBİNANT İNSAN ASİD SFİNGOMİYELİNAZ (OLİPUDAZ ALFA) ENZİMİ REPLASMAN TEDAVİSİ DENEYİMİ

Seda Köse

 

RUXOLİTİNİB KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HÜCRELERİNDE TOLL-BENZERİ RESEPTÖR SİNYAL YOLAĞINI DÜZENLER

Leila Sabour Takanlou

HEMOLİTİK ANEMİ VE PARAVALVULER KAÇAK: OLGU SUNUMU

Başak Ünver Koluman

KRONİK MYELOİD LÖSEMİ HÜCRE HATTI K562’NİN MAKROALG EKSTRELERİNİN KULLANIMI İLE MEYDANA GELEN ANTİTÜMÖREL VE EKSPRESYONEL DEĞİŞİMLERİNİN TERAPÖTİK POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

İlayda Alçıtepe

bottom of page