top of page

Oturum Başkanları: Ali Kutlucan - Ayşe Uysal 

AKUT MYELOİD LÖSEMİ MEVSİMSEL DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR Mİ?

Gülsüm Akgün Çağlıyan

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKİL ALICILARINDA POTANSİYEL İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Mehmet Dokumacı

 

HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALAR ARASINDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

ANKET TEMELLİ KESİTSEL, TANIMLAYICI BİR ÇALIŞMA

Hakan Keski

bottom of page